Regulamin sklepu Data aktualizacji 2017-05-13 08:38:00

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NEWSTYLER.PL


Sklep internetowy newstyler.pl jest prowadzony pod adresem www.newstyler.pl przez firmę New Styler Sp. z o.o.

NEW STYLER Sp. z o. o.

ul. Żelazna 52A

53-428 Wrocław

e- mail: kontakt@newstyler.pl

Tel. stacjonarny: +48 71 361 43 00

 

New Styler Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (53-428) przy ul. Żelaznej 52A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sadowego - rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabrycznawe Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000213094, posiadającą numer identyfikacyjny REGON 933007095, NIP 915-16-77-308, o kapitale zakładowym 3 187 000,00 zł.

 

WYJAŚNIENIE POJĘĆ:

Sklep internetowy newstyler.pl – prowadzony przez New Styler Sp. z o.o., dostępny pod domeną internetową www.newstyler.pl

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym newstyler.pl.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w sklepie internetowym newstyler.pl niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Koszyk – funkcjonalność sklepu internetowego newstyler.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta towary/produkty, a także dane zamówienia tj.: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do New Styler Sp. z o.o. podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego newstyler.pl, składania zamówień na produkty dostępne w  sklepie internetowym newstyler.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta opłat za zakupiony towar, uprawnienia do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Spółka w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu sklepu internetowego newstyler.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność sklepu internetowego newstyler.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO


 1. Przeglądanie asortymentu sklepuinternetowego newstyler.pl nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na towary/produkty znajdujące się w sklepie internetowym newstyler.pl wymaga rejestracji.

 2. Klient składa zamówienie w sklepie internetowym newstyler.pl wypełniając formularz, podając imię i nazwisko oraz adres e-mail, a następnie dokonując akceptacji regulaminu sklepu internetowego newstyler.pl oraz wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.Dokonanie zakupu w sklepie newstyler.pl oznacza akceptację polityki prywatności oraz warunków tegoż regulaminu.

 3. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu sklepu internetowego newstyler.pl mogą być zgłaszane firmie New Styler Sp. z o.o. za pośrednictwem adresu mailowego: kontakt@newstyler.pl.


§ 3. INFORMACJE O TOWARACH


1. Informacje o towarach/produktach dostępnych w sklepie internetowym newstyler.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.


2. Ceny towarów/produktów znajdujących się w sklepie internetowym newstyler.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich (PLN).  Firma New Styler Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju promocji oraz wyprzedaży.


3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.newstyler.pl, prowadzi sprzedaż wysyłkową następujących towarów: profesjonalne kosmetyki, akcesoria, narzędzia, sprzęt fryzjerski oraz meble i wyposażenie salonów fryzjerskich i kosmetycznych.

 

§ 4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 

1. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę www.newstyler.pl, telefonicznie lub pocztą elektroniczną (dane teleadresowe podane są w zakładce KONTAKT)


2. Klient może składać zamówienia na towary/produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego newstyler.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Realizacja przesyłek następuje w ciągu max. 48h od chwili złożenia zamówienia, w dni robocze, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 9:00-17:00.

3. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zarejestrować się do Sklepu Internetowego www.newstyler.pl;

b) wybrać produkty i wpisać liczbę sztuk każdego produktu będącego przedmiotem zamówienia;

c) wybrać sposób dostawy (o ile dostępny jest więcej niż jeden);

d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem;

f) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

g) kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”;

Po złożeniu zamówienia dostaną Państwo potwierdzenie e-mailem, które jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji. List jest wysyłany automatycznie. W liście otrzymacie Państwo nr zamówienia, którym należy posługiwać się w kontaktach z obsługą sklepu. W przypadku płatności przelewem zamówienie realizowane jest od momentu uzyskania od banku potwierdzenia wpłaty.

Termin realizacji dla większości produktów wynosi do 10 dni roboczych i liczony jest od następnego dnia roboczego.

- z przyczyn technicznych może się zdarzyć, że zamieszczony na witrynie produkt będzie czasowo niedostępny u naszego dostawcy i nie będziemy mogli zrealizować zamówienia.

- w przypadku wyjątkowych sytuacji wydłużenia czasu realizacji skontaktuje się z państwem obsługa naszego sklepu.

- w przypadku przelewu termin realizacji jest liczony od dnia wpłynięcia pieniędzy na konto.

Nie ma konieczności wysyłania potwierdzenia przelewu - czekamy aż wpłata zostanie zaksięgowana na naszym koncie.

  - w przypadku zmian w zamówieniu termin realizacji jest liczony od dnia ostatniej modyfikacji

  - nie potwierdzamy telefonicznie terminu wysyłki.


4. Wypełniając formularz rejestracyjny klient potwierdza zawarte w nim dane jako prawdziwe. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, podanie dokładnego adresu i nr telefonu.

5. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, jeśli miedzy innymi dane klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z klientem lub jego adres e-mail jest nieprawidłowy.

6. Wszelkie dane wpisane przez klienta nie są przez nas udostępniane innym firmom lub osobom trzecim bez wiedzy i zgody klienta. Informacje te są przechowywane zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, DU nr 133 poz.883. Administratorem danych jest firma New Styler Sp. z o.o. , mająca swoją siedzibę we Wrocławiu, ul. Żelazna 52a, 53-428 Wrocław. Dane te nie są udostępnione osobom trzecim, a wykorzystywane jedynie w celach związanych z realizacją zamówienia i marketingowych. W sprawach nieuregulowanych tym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.


§ 5. FORMY PŁATNOŚCI

 

1. Proponujemy następujące formy płatności:

- pobranie - płatność kurierowi przy odbiorze ,

- przedpłata - przelewem na konto i  przez system DotPay,

- płatność przy odbiorze w siedzibie NEW STYLER Sp. z o.o, ul. Żelazna 52A, 53-428 Wrocław.

 

W przypadku wyboru formy płatności przelewem prosimy dokonywać wpłat na poniższe dane:

 

Nr konta: 63 1240 6670 1111 0010 7016 1703

NEW STYLER Sp. z o.o.

ul. Żelazna 52A

53-428 Wrocław

 

Bank Zachodni WBK S.A.

ul. Rynek 9/11

50-950 Wrocław

 

PL 63 1240 6670 1111 0010 7016 1703

SWIFT- WBKPPLPP

W temacie wpłaty prosimy koniecznie podać nr zamówienia. 


2. W przypadku przedpłaty płatnością elektroniczną podmiotem realizującym płatność jest Dotpay.pl


3. Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać fakturę VAT za zakupiony towar, prosimy wpisać koszyku wszystkie niezbędne dane (wraz z numerem NIP).

 

§ 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA


1. Procesowanie zamówień następuje w ciągu max. 48h od chwili złożenia zamówienia, w dni robocze, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 9:00-17:00.

2. Sposoby, terminy i koszty doswawy:
Termin dostarczenia przesyłki to czas, jaki potrzebuje przewoźnik na dostarczenie przesyłki od dnia jej nadania.

PACZKOMATY INPOST - max. 48h
13 zł - dla towarów, które po spakowaniu nie przekraczają wymiarów: 41x38x64cm oraz wagi: 25 kg

KURIER DPD - max. 48h
Towary o łącznej wadze nie przekraczającej 10 kg:
- 17 zł przy przedpłacie (DotPay lub przelew tradycyjny),
- 22 zł przy pobraniu.

Fotele fryzjerskie, taborety i inne towary o łącznej wadze przekraczającej 10 kg:
- 45 zł niezależnie od formy płatności

Myjnie fryzjerskie recepcje i inne towary o łącznej wadze przekraczającej 50 kg:
- 100 zł niezależnie od formy płatności

Konsolety fryzjerskie i inne towary transportowane na paletach:
- 123 zł niezależnie od formy płatności

Fotele kosmetyczne:
- 200 zł niezależnie od formy płatności

ODBIÓR OSOBISTY
Wszystkie towary zakupione w sklepie internetowym można odebrać osobiście całkowicie bezpłatnie.
Punkt sprzedaży:

New StylerSp. z o. o.
ul. Żelazna 52A,
53-428 Wrocław

Po skompletowaniu zamówienia skontaktujemy się w celu umówienia się na odbiór.3. Zamówienia na Kosmetyki na kwotę powyżej 199 zł brutto opłacone z góry realizujemy na własny koszt.

 

4. Jeśli waga przesyłki jest ponadgabarytowa i nie można jej podzielić na mniejsze,  będziemy Państwa informować o dopłacie i sposobie wysyłki.

 

5. Jeśli część z listy zamówionych towarów nie będzie aktualnie znajdować się w magazynie, pracownik firmy New Styler Sp. z o.o. skontaktuje się w celu ustalenia, czy towar ma zostać przesłany w dwóch paczkach, czy dopiero po całkowitym skompletowaniu produktów.

 

 

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Każdemu Konsumentowi  przysługuje prawo zrezygnowania z zakupu w ciągu 14 dni od dnia wydania towaru. Chwilą wydania towaru jest jego przekazanie Konsumentowi  przez Firmę Kurierską. Konsument obowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie na piśmie (z własnoręcznym podpisem) w wyżej wymienionym terminie. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą i strony obowiązane są zwrócić to, co sobie oświadczyły w stanie niezmienionym (w oryginalnym opakowaniu wraz z instrukcją, dowodem zakupu i gwarancją), co oznacza, że w sytuacji, gdy Konsument zmienił stan towaru, a więc towar nosi ślady używania, niemożliwe jest odstąpienie od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy koszt przesyłki towaru do firmy New Styler Sp. z o.o. pokrywa Konsument. Konsument  zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć przesłany towar, aby nie uległ on zniszczeniu podczas transportu. Do przesyłki należy dołączyć podpisany dokument zakupu (w przypadku paragonu fiskalnego należy odesłać oryginał tegoż dokumentu, a nie jego kserokopię) oraz podać dokładne dane Konsumenta  wraz z numerem konta, na który mają być zwrócone pieniądze. W przypadku, gdy Konsument  żąda zwrotu pieniędzy za pośrednictwem Poczty Polskiej (przekaz pocztowy) - koszt przekazu pieniędzy obciąża Konsumenta - kwota należna Konsumentowi  zostanie pomniejszona o koszt przekazu pocztowego. W przypadku, gdy Konsument zażądał wystawienia faktury, pieniądze zostaną zwrócone na konto w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez firmę New Styler Sp. z o.o. podpisanej korekty faktury. Korekta faktury zostanie sporządzona przez firmę New Styler Sp. z o.o. po spełnieniu wyżej wymienionych warunków i niezwłocznie przesłana Konsumentowi  listem poleconym.
Rezygnację z zamówienia, które nie zostało wysłane prosimy zgłaszać telefonicznie. Do zwracanego towaru/produktu prosimy dołączyć OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY.

2. Firma New Styler Sp. z o. o. - właściciel sklepu internetowego newstyler.pl nie bierze odpowiedzialności wobec osób lub firm z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych wynikłych w trakcie użytkowania oferowanych przez nas towarów/produktów. Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancji określonej przez producenta, dystrybutora lub importera danego produktu lub towaru, o ile na ten produkt lub towar jest udzielana gwarancja. W przypadku reklamacji towaru proszę niezwłocznie skontaktować się ze sklepem telefonicznie (+48 71 361 43 00) lub e-mailowo (kontakt@newstyler.pl)

3. Nie odpowiadamy za szkody powstałe podczas transportu.

4. Ze względu na możliwość uszkodzenia produktów podczas transportu należy SPRAWDZIĆ/OTWORZYĆ PACZKĘ W OBECNOŚCI KURIERA lub na poczcie i w przypadku stwierdzenia szkody sporządzić protokół szkody. Proces reklamacyjny wobec firmy spedycyjnej/poczty może być rozpoczęty tylko po dostarczeniu przez klienta protokołu szkody, trwa od 1-3 miesięcy i klient jest powiadamiany o uznaniu/nieuznaniu reklamacji przez e-mail.
5. Towar należy odesłać zwykłą paczką na adres:

New Styler Sp.z o.o.

ul. Żelazna 52A,

53-428 Wrocław

UWAGA: Nie odbieramy paczek za pobraniem !

 

§ 8. WARUNKI GWARANCJI/REKLAMACJI

 

1. Jeżeli otrzymany towar jest niezgodny z zamówieniem, urządzenie uległo awarii lub przesyłka jest niekompletna, wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO.

Pamiętaj, że zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:
- dane reklamującego
- adres oraz kontakt telefoniczny reklamującego
- dowód zakupu
- opis usterki i sytuacji, w której usterkę stwierdzono.

Prosimy o czytelne i skrupulatne wypełnienie formularza reklamacyjnego, gdyż zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu uzupełnienia danych lub też zostaną do Państwa odesłane.
Zgłoszenie reklamacyjne  prosimy przesyłać na adres e-mail: kontakt@newstyler.pl

2. O terminie rozpatrzenia reklamacji klient jest zawiadamiany przez e-mail. Zwrot towaru odbywa się wyłącznie na koszt zwracającego.

3. Termin rozpatrzenia reklamacji to 21 dni od dnia otrzymania wadliwego towaru przez firmę New Styler Sp. z o.o.

4. Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych do nas za pobraniem.

 

§ 9. POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI „COOKIES”

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego newstyler.pl jest firma New Styler Sp. z o.o.

2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Administrator dokłada szczególnych starań, by chronić interesy osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem i zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, a także merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą,nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4. Sprzedawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego newstyler.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze sklepu internetowego newstyler.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij