Polityka prywatności Data aktualizacji 2015-10-30 15:49:00


POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI „COOKIES”

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego newstyler.pl jest firma New Styler Sp. z o.o.

2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Administrator dokłada szczególnych starań, by chronić interesy osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem i zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, a także merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą,nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4. Sprzedawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego newstyler.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze sklepu internetowego newstyler.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij